Dimnjačar nenadić

dimnjačarski obrt

Usluge

dimnjačarska služba čisti, kontrolira i održava sve dimovodne i ložišne objekte. Što podrazumijeva slijedeće poslove:  

- kontrola, čišćenje i ispitivanje dimnjaka i spojnih dijelova

- video snimka unutrašnjosti dimnjaka i spojnih dijelova

- izgradnja i sanacija dimnjaka i spojnih dijelova

- kontrola i čišćenje ventilacija i sličnih uređaja ( kuhinjski odsisni sustav: kuhinjska napa, filteri, ventilator i ventilacijski kanal )

- video snimka unutrašnjosti ventilacijskih i sličnih uređaja

- kontrola prohodnosti dimnjaka

- probijanje (odčepljivanje) dimnjaka

- čišćenje priključnih dimovodnih cijevi

- čišćenje, ispitivanje i popravci ložišta

- izgradnja industrijskih peći i kaljevih peći

- kontrola ložišta i mjerenje dimnih plinova

- kontrola priključka trošila

- čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje na kruto gorivo (osim kalijevih peći)

- čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje na tekuće gorivo

- čišćenje plinskih kotlova za centralno grijanje

- kontrola povrata dimnih plinova u prostoriju, kod plinskih trošila

- pregled dimnjaka za priključenje novog trošila ili ventilacije i izdavanje nalaza o ispravnosti

- pregled dimnjaka i izdavanje nalaza za kompletiranje dokumentacije za uporabnu dozvolu objekta

- nadzor prilikom izgradnje novih dimovodnih objekata

- reatestacija postojećeg stanja dimnjaka i izdavanje dokumentacije (elaborata) o ispravnosti mjerenje i analiza dimnih plinova i izdavanje nalaza

- snimanje dimovodnog kanala iznutra specijanim optičkim instrumentom